Detta verktyg är anpassat för datorer och plattor.

Det krävs en skärmupplösning på minst 1024x768 pixlar.

Välkommen tillbaka!

Filtrera konstruktioner
Väggkonstruktion
Hjälp i
Visa Avancerade Parametrar
Dölj Avancerade Parametrar
Ljudmiljö
Hjälp i
Fönster
Hjälp i

Detta beräkningsprogram är framtaget som en vägledning för bedömning av akustisk prestanda och värmegenomgångskoefficienten U för olika varianter av Silent walls uppbyggnad. Saint-Gobain Sweden AB tar inget ansvar för slutlig prestanda. Prestanda är bedömda utifrån simuleringar gjorda av Simmons Akustik och Utveckling AB. U-värde är indikativa och beräknade med ISOVER U-värdesberäknare. Programmet ger inga exakta resultat då slutlig prestanda är beroende av utförande, verklig fönsterkvalitet och dess infästning samt invändiga förutsättningar vid mätning.

Matchande konstruktioner
Ljudklass Väggtjocklek U-Värdevägg utan fönster Ljudreduktion
R'Atr, 50-5000 Hzmed fönster
Stomtyp Benämning
mm Visa detaljer >