Detta verktyg är anpassat för datorer och plattor.

Det krävs en skärmupplösning på minst 1024x768 pixlar.

Välkommen tillbaka!

Prestandaberäknare

Utifrån gjorda val avseende stomme och fönster kan vi beräkna ljud- och energiprestanda för väggelementet. För att beräkna Um-värde per våningsplan måste alla fält enligt följande fyllas i. Beräkningen tar då hänsyn till längsgående köldbryggor mot stomme och fönsteranslutningar utifrån givna indata*, som kan ändras avseende fönster.

* Isoleringen vid anslutningar mot stomme har termisk konduktivitet om ca 0,036 W/mK.
Ljudmiljö
Utvändig ljudnivå (db) LpAeq,24h
db
Element
L
Längd på vägg
mm
H
Våningshöjd
mm
Fönster & Öppningar
W
Fönsterandel
%
O
Omkrets, fönster
mm
Ljudreduktion (dB) R'Atr (50-5000 Hz)
dB
U-värde W/(m2K)
PSI-värde W/(m K)
Mellanvägg
Typ
X
Bredd
T1
Tjocklek randisolering
Mellanbjälklag
Typ
M
Bredd
T2
Tjocklek randisolering
Väggkonstruktion
Stomtyp
Tjocklek, stomme
Utvändigt isolerskikt Med 20 mm puts
Installationsskikt (mm)
Interiör gipsskiva
{image}
{image}
Ljudmiljö

Utvändig ljudnivå: {lj-ute-db} db

Element

Längd: {length} mm

Våningshöjd, stomme: {frameheight} mm

Fönster & Öppningar

Fönsterandel: {windowpercentage}%

Omkrets, fönster: {windowcircum} mm

Ljudreduktion (dB): {soundreduction} dB

U-värde: {uvalue} W/(m2.K)

PSI-värde: {psivalue-window} W/(m.K)

Mellanvägg

Typ: {mellanvagg_type}

Bredd: {mellanvagg_width} mm

Tjocklek randisolering: {mellanvagg_thickness} mm

Mellanbjälklag

Typ: {type}

Bredd: {width} mm

Tjocklek randisolering: {thicknessinsulation} mm

Väggkonstruktion

Stomtyp: {frametype}

Tjocklek, stomme: {framethickness} mm

Utvändigt isolerskikt: {exteriorinsulation} mm

Installationsskikt: {installationlayer}

Interiör gipsskiva: {interiorplasterboard}

Silent Wall {construction}

UM-Värde per våningsplan

{umvalue} W/(m2.K)

{umvalue-20-window} W/(m2.K) - Väggelement med {windowpercentage}% fönsterandel

{umvalue-no-window} W/(m2.K) - Väggelement utan fönster

Tjocklek

{thickness} mm

Ljudklass
X

{soundclass-20-window} - Väggelement med {windowpercentage}% fönsterandel

{soundclass-no-window} - Väggelement utan fönster

Ljudreduktion (R'Atr, 50-5000 Hz)

{soundreduction-20-window} dB - vägg med {windowpercentage}% fönsterandel

{soundreduction-no-window} dB - vägg utan fönster

Brandmotstånd

EI60 (min)