HÖG LJUDKOMFORT I BULLRIGA MILJÖER

Saint-Gobain Silent Wall® möjliggör byggnation i bullerutsatta områden med upp till 68 dB ekvivalent ljudnivå vid fasad för invändig ljudklass B. Systemet finns i 108 olika varianter. Hitta och beräkna din konstruktion här.

LÄTT VIKT. TUNG PRESTANDA.

BULLERSÄKER

ENERGIEFFEKTIV

FUKTSÄKER

TUNN & LÄTT

BRANDSÄKER

EKONOMISK

Saint-Gobain Silent wall® är utvecklad för att möta högt ställda krav utifrån flera aspekter och har trots sin låga vikt en tung prestanda avseende exempelvis bullerdämpning och energieffektivitet. Väggen är ca 75% lättare och upp till 145 mm tunnare jämfört med motsvarande utfackningsvägg i betong för samma U-värde.

LÄS MER

KONFIGURERA OCH BERÄKNA PRESTANDA

Saint-Gobain Silent Wall är både ljuddämpande och energieffektiv. För att beräkna termisk prestanda måste vi ta hänsyn till anslutningar av väggen mot stommen.
Beräkna Um-värde per våningsplan och ljudklass för väggelementet med vårt beräkningsverktyg.

KONSTRUERAD FÖR PERFEKTION

Saint-Gobain Silent wall är designad för att möta tuffa krav avseende bullerdämpning, energieffektivitet, brand- och fuktsäkerhet. Ingående produkter är noggrant utvalda för att maximera prestanda. Väggen har dessutom god miljöprestanda.

MILJöVARUDEKLARERAD

Det finns två officiella EPDer (Miljövarudeklarationer) som visar på fördelarna med vägglösningen även ur ett hållbarhetsperspektiv.

LÄS MER

ATT BYGGA I BULLERMILJÖ

Från den 1 juni 2015 gäller nya krav för uppförande av lägenheter i bullriga miljöer. Bostadsbristen i Sverige är svår och man kan nu exploatera område som tidigare inte ansetts lämpade för bostadsbyggande.

LÄS MER

Saint-Gobain Silent Wall® är konstruerad med beprövade produkter och system från Gyproc, Weber och ISOVER.

Vi är alla världsledare inom våra respektive verksamhetsområde och lokala aktörer med produktion och teknisk support i Sverige.

ISOVER utvecklar och tillverkar hållbara isolerlösningar för byggnader och specialapplikationer för både nybyggnation och renovering.

WWW.ISOVER.SE

Weber utvecklar och tillverkar torrbruk samt lösningar för bland annat fasader och golv inom såväl nybyggnation som renovering.

SE.WEBER

Gyproc utvecklar och tillverkar innovativa, säkra och hållbara lättbyggnadssystem, främst för innerväggar, ytterväggar och undertak.

WWW.GYPROC.SE