Lätt vikt. Tung prestanda.

Saint-Gobain Silent Wall
Bullersäker - Saint-Gobain Silent Wall

Bullersäker

Även i starkt bullerutsatta områden klarar Saint-Gobain Silent Wall kraven på inomhusljudnivå enligt ljudklass B. Systemet är i sitt ursprung definierat för att klara bullernivåer upp till 65 dB, vilket motsvarar en trafik om motsvarande ca 2500 bilar per dygn utanför fasaden. Saint-Gobain Silent Wall finns i över 108 olika varianter. Beroende på vilka val som görs kring t ex fönsteryta, fönsterprestanda, stomme (trä eller stål) presterar väggen olika bullerdämpning.

Bullersäker - Saint-Gobain Silent Wall

Energieffektiv

U-värdet på Saint-Gobain Silent Wall varierar mellan 0,10 W/m2 till 0,20 W/m2 beroende på val av stomme och andra ingående skikt. Hög energieffektivitet (= lågt U-värde) ger mindre utsläpp av växthusgaser under drift och lägre uppvärmningskostnader för fastighetsägaren och ökad komfort för användaren.

Bullersäker - Saint-Gobain Silent Wall

Fuktsäker

Saint-Gobain Silent Wall har ett dränerande, två-stegstätat och P-märkt fasadsystem med tjockputs (Weber Serporoc Premium 32 tjockputssystem inklusive vindskydd). På insidan av konstruktionen finns en variabel ångbroms (ISOVER Vario Xtra) vilken möjliggör uttorkning av väggen under den varma perioden av året.

Bullersäker - Saint-Gobain Silent Wall

Tunn och lätt

Saint-Gobain Silent Wall är 370 mm tjock och väger ca 85 kg/m2 (vilket ger ett U-värde om 0,12 i träregelkonstruktion). Detta innebär att systemet är upp till 145 mm tunnare och 75% lättare än en betongvägg* med motsvarande egenskaper. Tunnheten och den låga vikten gör väggen blir lättare att montera men också resurseffektiv då fastigheten får mer boyta. Den blir dessutom billigare att transportera.

Bullersäker - Saint-Gobain Silent Wall

Brandsäker

Saint-Gobain Silent Wall har 60 minuters avsklijande brandmotstånd och uppfyller kraven för brandklass EI60 upp till och med byggnadsklass 1 (byggnad med 3 eller flera våningar – förenklad dimensionering). Med dubbla brandgips från Gyproc invändigt nås REI90 för träkonstruktion.

Bullersäker - Saint-Gobain Silent Wall

Ekonomisk

Tunnare väggar innebär bättre yteffektivitet vid byggnation. För fastighetsägaren öppnar detta upp för ökad lönsamhet i form av mer uthyrningsbar yta. Låg vikt gör att flera väggelement kan sättas på lastbilen samtidigt vilket minskar transportkostnaden och förenklar logistiken på arbetsplatsen.

*Jämfört med Sandwich-vägg: 150 mm betong + 300 mm cellplastisolering + 70 mm betong med U-värde 0,12 W (m 2.K).