Miljövarudeklarerad (LCA och EPD)

Saint-Gobain Silent Wall lanserades 2016 och är en vägglösning som gör det möjligt att bygga bostäder med lättbyggnadsteknik i trafikbullerutsatta områden och ändå uppnå en god ljudmiljö inomhus. Väggen möjliggör Ljudklass B även för bostäder i trafikbullerutsatta områden med upp till 68 dB ljudnivå vid fasaden.

Nu finns även två officiella EPD’er (Environmental Product Declaration= tredjepartsverifierad LCA (Livcykelanalys) enligt Internationella standards; EN 15804 och ISO 14025):
– En EPD för vägguppbyggnad med slitsade stålreglar och
– En EPD för vägguppbyggnad med träreglar.
Båda visar goda prestanda för vägglösningarna ur ett hållbarhetsperspektiv.

Saint-Gobain Silent Wall är robust, brand- och fuktsäker och har, förutom god miljöprestanda, också mycket god energiprestanda. Detta ger möjlighet till en tunnare vägg än ex-vis motsvarande i betong och därmed kan mer invändig boyta skapas.

Väggens vikt per m2 är ca ¼ av motsvarande vägg i betong och därmed sparas miljö, dimensionering av fundament och man kan transportera upp till 6 väggelement på en lastbilstransport.

”I den tid vi lever i- med fokus på hållbarhet och krav på optimerade byggprocesser- är Silent Wall med sin höga prestanda en fantastisk lösning. Ju mer vi arbetar med att förädla vägglösningen desto mer inser vi dess otroliga fördelar. Därför är det extra roligt att vi nu även kan visa upp ytterligare bevis i form av dessa två EPDer”, säger Patrik Andersson, Business Development Director, Saint-Gobain Sweden AB.